УСЛУГИ И ЦЕНИ2019-10-24T15:44:24+03:00

Етапи на проектиране

Интериорен дизайн е професионална услуга, която има за цел да помогне на клиента да постигне по-добра функционалност в жилището си. Да предаде на интериора естетика чрез професионалния поглед на дизайнера, съобразявайки го с цветовите и стилови предпочитания на клиента.
SPLASHDesign Studio предлага цялостен интериорен дизайн проект за жилища и обществени сгради.

1. Архитектурно заснемане
Вземането на всички необходими размери на разглежданите помещения, с характерните архитектурни и конструктивни особености. Точното заснемане спестява бъдещи грешки, както в проектирането, така и в реализацията.

2. Разпределение
Изготвяне на оперативен чертеж, по който се работи. Функционално зониране на пространството. Обсъждане вариантите с клиента, направа на корекции и промени, ако е необходимо. Оформление на разпределението, на базата на което се разработва поотделно всяко помещение.

3. Визуална концепция
За уточняване финалната визия на проекта, се разработва 3D визуализации на помещенията. Чрез тях клиентът добива пълна представа как ще изглежда проектът в завършен вид. Може да се правят промени по дизайна и така да се достигне до най-подходящата визия за него. След като клиентът е напълно удовлетворен от дизайна (идейния проект), се започва осъществяването на работния проект.

4. Работен проект
В тази част се изготвя всичко необходимо, за реализирането на вече уточнения идеен проект. Работният проект включва необходимите чертежи за майстори, мебелисти, подизпълнители и др. SPLASHDesign Studio работи с проверени фирми, които изготвят ценови оферти за всичко необходимо. В случай, че клиентът предпочита други доставчици и подизпълнители, с готовност ще се работи с тях. Работният проект включва планове за осветлението (позиции за всички осветителни тела и ключовете към тях), електроразпределение (всички контакти и изводи за тях), ВиК инсталация, детайли от гипсокартон, план настилки, план софит (тавани), разгъвки на по-специфични стени и детайли. В проекта са включени и всички чертежи за мебели, които се правят по поръчка. За всичко, което се купува готово, се изготвя спецификация. Изготвя се и оферта за мебелите.

5. Авторски надзор и управление на проекти
Гарантира на клиента сигурност, че реализацията на проекта ще се изпълни по зададените критерии:
– Пълно планиране на изпълнението;
– Подробно бюджетиране за всички елементи;
– Избор на подизпълнители и доставчици;
– Контрол и управление на всички подизпълнители;
– Организация на поръчките и доставките;
– Доставки и монтаж на продуктите, заложени в проекта;
– Завършване на проекта до последния детайл;
– Проследяване изпълнението и взимане решения при възникването на необходимост от промени.

6. Ценообразуване
Всичките ни клиенти са различни и имат свои собствени виждания, които се стремим да бъдат удовлетворени. Цените са индивидуално съставени според нуждите и желанията на всеки.
Комплексната цена за услуга и изпълнение се формира на спецификата на обекта и сложността на проекта.

Ако имате колебания, въпроси или просто искате да обсъдим вашите намерения SPLASHDesign Studio e на Ваше разположение.